MCO Consulting - Een frisse kijk op consultancy

Contactgegevens: Galvanistraat 88 | 2517 RE Den Haag | T 070 - 785 2766F | F 070 - 785 2766 | M 06 - 4221 1718
Oprichter

mr. M. Contant (1974)
 
Is in Utrecht afgestudeerd in het Staats- en Bestuursrecht. Gedurende zijn studie werkte hij bij de gemeente Utrecht op de afdeling Bouwbeheer waar hij zich onder meer bezighield met handhaving, gebruiksvergunningen, bestemmingsplannen en bouw- en sloopvergunningen.
Na enige tijd in het buitenland gewoond en gewerkt te hebben is hij in 2002 als interim jurist gaan werken voor diverse gemeenten waaronder Houten, Utrecht, Enschede, Amsterdam. Daarbij heeft hij zich beziggehouden met beleidsontwikkeling, bestuurlijke handhaving, ruimtelijke ordening, de Wet Openbaarheid van Bestuur en het voeren van diverse secretariaten. Ook heeft hij geruime tijd als juridisch adviseur bij het Hoogheemraadschap van Delfland gewerkt.
 
In 2006 heeft hij MCO-Consulting opgericht. Als interim jurist en manager heeft hij bij diverse overheidsinstellingen opdrachten vervuld. Naast opdrachten bij de overheid is hij tevens betrokken bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen in de regio Utrecht. Ook heeft hij diverse zaken behartigd van bedrijven en particulieren.
 
Naast zijn werkzaamheden als jurist is hij tevens actief in de kunsthandel. Onder de naam Conberg Art & Design wordt, samen met zijn broer, geadviseerd over de aanschaf van kunst, design en het inrichten van uw bedrijfsruimte.