MCO Consulting - Een frisse kijk op consultancy

Contactgegevens: Galvanistraat 88 | 2517 RE Den Haag | T 070 - 785 2766F | F 070 - 785 2766 | M 06 - 4221 1718

Lopende opdrachten/projecten:

1 februari 2011 - heden: Provincie Zuid-Holland, Afdeling Vergunningen: Senior jurist Omgevingsrecht/Natuurbescherming en clusterco÷rdinator Groen (Natuurbescherming)
Werkzaamheden:
  • In de rol van clusterco÷rdinator Groen verantwoordelijk voor werkverdeling, voortgang, co÷rdinatie en be- en afhandeling van aanvragen om een Natuurbeschermingswetvergunning,
  • Begeleiden vergunningverleningstrajecten inzake Wabo en de Natuurbeschermingswet 1998,
  • Procesvertegenwoordiging inzake Natuurbeschermingswet 1998 en Wabo,
  • Vertegenwoordiger van PZH in de co÷rdinatiegroep Verandering Omgevingsrecht Haven- en Industriecomplex (havengebied Rotterdam),
  • Bestuurlijk juridische advisering.
15 maart 2008 – heden: Provincie Flevoland, afdeling Milieu en Water: Senior jurist Omgevingsrecht
Werkzaamheden:
  • Begeleiden vergunningverlening- en handhavingstrajecten inzake Wabo, ontgrondingen, grondwater,
  • Procesvertegenwoordiging bij rechtbank en Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
  • Bestuurlijk juridische advisering,
  • Schrijven van beleidstukken.
Afgeronde opdrachten/projecten:
 
Provincie Noord-Brabant: Afdeling vergunningen: Senior jurist Omgevingsrecht
Werkzaamheden: Jurist Omgevingsrecht in het bijzonder Wabo, vuurwerk en Milieu.
 
Milieudienst West Holland: Jurist en co÷rdinator bij afdeling Bedrijven
Werkzaamheden: Aansturing van 8 tot 15 vergunningverleners en/of toezichthouders, schrijven reoganisatieplan inzake vergunningverlening en handhaving, schrijven van beleidsstukken.
 
Gemeente Purmerend: Co÷rdinator APV/milieu
Werkzaamheden: Aansturen van 8 mederwerkers APV/milieu, projectleider Wabo en Deregulering.
 
Ministerie van Justitie: Dienst Justis: Projectleider Naamswijziging en COVOG
Werkzaamheden: Inhoudelijke verantwoordelijk voor het projectmatig verwerken van ongeveer 500-600 bezwaarschriften. Aansturen van 15 juristen.
 
Provincie Noord-Holland: afdeling Juridische Zaken: Jurist
Werkzaamheden: Procesvertegenwoordiging in bezwaar, bij rechtbank en Raad van State inzake milieu, bodem en bestemmingsplannen, juridische advisering van directie en bestuur.
 
Ministerie VROM: Stafafdeling Crisismanagement: Handhavingsjurist
Werkzaamheden: betrokken bij ketendossier Vuurwerk, bestuursrechtelijke handhaving van Vuurwerkbesluit.
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Procesjurist
Werkzaamheden: Voorzitter ambtelijke hoor- en adviescommissie, procesjurist bij rechtbank en Raad van State inzake Wet arbeid Vreemdelingen.