MCO Consulting - Een frisse kijk op consultancy

Contactgegevens: Galvanistraat 88 | 2517 RE Den Haag | T 070 - 785 2766F | F 070 - 785 2766 | M 06 - 4221 1718
Nuttige links
 
Algemeen
www.juridisch.com: Juridisch Startpunt is het ideale vertrekpunt voor bedrijven en particulieren die op zoek zijn naar juridische informatie op Internet.
 
Europees recht
www.juridisch.com/gebied/Europees_recht/: Europees recht is het geheel aan uitgevaardigde regels van de Europese Unie en de rechterlijke uitspraken van de nationale en Europese rechter die hierop betrekking hebben. Veel regels in Nederland hebben een Europese ontstaansgrond, maar zijn omgezet in nationaal recht.
 
http://europa.eu.int/eur-lex/nl/: Een website die een volledig beeld biedt van het EU-recht, met name de wetgeving en de jurisprudentie, alsmede de besluitvormingsprocedure tussen de Commissie en de overige instellingen.
 
Jurisprudentie
www.rechtspraak.nl: De internetsite van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden.
 
www.raadvanstate.nl: De Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur en spreekt in hoogste instantie recht in bestuursrechtelijke geschillen.
 
Milieu
www.milieuloket.nl: In het Milieuloket vindt u toegankelijke informatie van algemene aard over diverse milieukwesties. Daarnaast leest u hoe burgers, bedrijven en overheid milieuproblemen kunnen voorkomen of oplossen.
 
www.infomil.nl: Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein. Actueel, praktisch en onafhankelijk. InfoMil richt zich vooral op beleidsmakers en -uitvoerders en vormt de schakel tussen beleid en praktijk. 
 
Overheid
www.overheid.nl: De internetsite voor de overheid.
 
www.vng.nl: De internetsite van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Deze site bevat veel informatie over lokaal bestuur en de ontwikkelingen daaromtrent.
 
www.waterschappen.nl: De internetsite over Waterschappen. Hier kunt u uw waterschap vinden met veel relevante informatie omtrent het waterbeheer.
 
www.provincies.nl: De internetsite over provincies. Hier kunt u uw provincie vinden. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de taken van provincies en hun funcie.
 
Ruimtelijke Ordening
www.ikcro.nl: Het IKC RO maakt de wereld van de ruimtelijke ordening (RO) via het internet toegankelijk voor professionals en ge´nteresseerde burgers. Alle actoren en gebeurtenissen in het RO-veld worden overzichtelijk gerangschikt en ontsloten. Bij deze ontsluiting wordt aangehaakt bij de actualiteiten in de RO, bijvoorbeeld door het samenstellen van actuele dossiers.
 
www.nirov.nl: Het Nirov zet zich als onafhankelijke vereniging in voor een hogere en duurzame kwaliteit van onze leefomgeving. Het Nirov wil als onafhankelijk platform het meest diverse netwerk van de ruimtelijke inrichting zijn. Zij gaat het netwerk bedienen met activiteiten, evenementen en concrete producten die daadwerkelijk leiden tot een kwaliteitsslag.
 
Wet- en regelgeving
www.wetten.overheid.nl: De site voor al uw online wet- en regelgeving. Op deze site kunt u tevens kamerstukken vinden.