MCO Consulting - Een frisse kijk op consultancy

Contactgegevens: Galvanistraat 88 | 2517 RE Den Haag | T 070 - 785 2766F | F 070 - 785 2766 | M 06 - 4221 1718
Handhaving en Vergunningverlening
 
MCO-Consulting heeft veel ervaring op het gebied van bestuurlijke handhaving en vergunningverlening bij gemeenten, waterschappen, provincies en de rijksoverheid. Deze ervaring strekt zich uit op zowel beleidsmatig als operationeel gebied.
 
Op het gebied van vergunningverlening is ondersteuning van de aanvrager belangrijk. Met de introductie van de bijvoorbeeld de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en de Wsb (Wet samenhangende besluiten) is integrale informatievoorziening en de behandeling van vergunning van groot belang. MCO-Consulting kan u begeleiden bij het indienen van uw aanvraag. Vooral in de voorfase van het indienen van een aanvraag is veel winst te behalen. 
 
Handhaving is een zeer belangrijk bestuurlijk instrument. Handhaving vindt niet alleen plaats om te garanderen dat de gestelde regels worden nageleefd, maar ook voor het tot stand te brengen van een terugkoppeling naar wet- en regelgeving en beleid die soms, naar aanleiding van de handhavingsresultaten, moet worden aangepast.
 
MCO-Consulting kan worden ingezet bij operationele handhaving of het schrijven en implementeren van handhavingsbeleid.
 
Preventieve handhaving begint al bij het opstellen van wetten, verordeningen en beleid. Ook het verlenen van goed gemotiveerde vergunningen speelt een grote rol. Hierin dienen handhaafbare voorschriften worden opgenomen. De burger dient inzicht te hebben in het handelen van de overheid. Het geven van goede en gerichte voorlichting aan de burgers en het uitoefenen van toezicht gericht op naleving van de regels vallen ook onder preventief handhaven.
 
Repressief handhaven als er sprake is van een overtreding kunnen repressieve handhavingsinstrumenten worden ingezet zoals dwangsommen, bestuursdwang en de bestuurlijke boete. Van repressief handhaven gaat ook een preventieve werking uit, doordat andere overtreders de mogelijke gevolgen van hun handelen of nalaten beter onder ogen zien.
MCO-Consulting kan u zowel aan de preventieve als de repressieve kant van handhaving van dienst zijn. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met MCO-Consulting.
 
U kunt ons tevens per mail bereiken via mcontant@mco-consulting.nl.