MCO Consulting - Een frisse kijk op consultancy

Contactgegevens: Galvanistraat 88 | 2517 RE Den Haag | T 070 - 785 2766F | F 070 - 785 2766 | M 06 - 4221 1718
Bezwaar en Beroep
 
Door onze uitgebreide werkervaring bij overheidsinstanties hebben wij veel inzicht in politieke besluitvormingsprocessen bij overheden.
 
MCO-Consulting kan u dan ook van dienst zijn bij de voorbereiding van onderhandelingen of vergunningaanvragen bij overheidsinstanties.
In de voorfase bij het nemen van een besluit valt vaak veel winst te behalen zodat kostbare procedures achterwege kunnen blijven.
Indien overleg uiteindelijk niet het gewenste resultaat heeft, is het soms mogelijk om bezwaar tegen een besluit van de overheid te maken.
 
Bezwaar maken tegen een besluit kan meestal niet direct bij de rechter. Vaak moet u eerst een bezwaarschrift indienen bij het overheidsorgaan dat de beslissing heeft genomen. De overheid kan het besluit nog eens bekijken en eventuele fouten herstellen of veranderingen aanbrengen.
Als u het na de bezwaarschriftenprocedure nog steeds oneens bent met het besluit van de overheid, kan u beroep instellen. Dit moet gebeuren binnen zes weken nadat de beslissing op bezwaar is genomen. Is de rechter het niet met u eens dan bestaat ook nog de mogelijkheid om tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep te gaan.
 
MCO-Consulting is gespecialiseerd in het bestuursrecht. Wij hebben onder meer ervaring op het gebied van:
  • Ruimtelijke ordening en bouwrecht
  • Vergunningverlening
  • Bestuurlijke handhaving (bestuursdwang/dwangsom)
  • Natuurbeschermingsrecht
  • Omgevingsrecht
Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u contact op nemen met MCO-Consulting. U kunt ons tevens per mail bereiken via mcontant@mco-consulting.nl.